National Organising of Tathagat Buddha Jayanti – 2012 1st phase of Movement 2007-2012 National Organising of Dr. Ambedkar – Mahatma Phooley Jayanti – 2012
Bahujan Samaj Sammelan, Balaghat 12-Feb-2012 Education Day 2012, Amravati Sankalp Din 2011
Constitution Day 2011, Raipur Birsa Munda Jayanti 2011 Dhamma Chakra Pravartan 2011, Chandrapur
Bahujan Samaj Sammelan, Bhandara Bahujan Samaj Sammelan, Bhilai Dhamma Chakra Pravartan 2011, Nagpur
Bahujan Samaj Sammelan, Nagpur Ambedkarism In The Era Of Globalization And Beyond - Book Publication Ceremony National Office Inauguration Ceremony
Dr. Ambedkar Jayanti 2011  1st National Convention